การเติบโตจากภายใน

การเติบโตจากการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ

การยกระดับในการสรรหาผู้เช่า

การบริหารการจัดหาผู้เช่าแบบบูรณาการจะช่วยให้โครงการแต่ละแห่งสามารถสร้างคุณค่าแก่ผู้เช่าได้เต็มที่ ในขณะที่จำนวนโครงการที่เยอะจะช่วยเสริมอำนาจการต่อรอง และยังช่วยดึงดูดผู้เช่ารายใหญ่

การรวมศูนย์การบริหารงานด้านการตลาด

การรวมศูนย์โครงการจำนวนมากจะช่วยลดต้นทุนทางการตลาด และสร้างความน่าสนใจให้กับพันธมิตรทางธุรกิจ เช่น สถาบันการเงิน ในการทำกิจกรรมส่งเสริมการขาย

การบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ

การนำบรรทัดฐานที่มีมาตรฐานสูงมาประยุกต์ใช้กับทุกระบบงานจะช่วยสนับสนุนความมีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

การเก็บรวมรวบข้อมูลและการประเมินผล

ฐานลูกค้าที่มีขนาดใหญ่ช่วยสร้างฐานข้อมูลที่ดีและช่วยให้เราสามารถสร้างสรรค์ศูนย์การค้าที่ตรงใจกับความต้องการของลูกค้ามากขึ้น

การเติบโตจากภายนอก

เป้าหมายของเราคือการเข้าลงทุนในโครงการ community และ neighbourhood mall ที่กระจายตัวอยู่ในเขตชุมชนที่มีศักยภาพต่างๆ

ทำเล
  1. ชุมชนที่มีกำลังซื้ออยู่ในระดับกลางถึงสูง และมีอุปสงค์ที่แข็งแกร่ง
  2. ตั้งอยู่บนทำเลที่เหมาะสมในเขตชุมชนนั้นๆ โดยคำนึงถึงความสะดวกในการเดินทาง
โครงการ
  1. มีเอกลักษณ์ในด้านการตลาดและมีศักยภาพ
  2. พื้นที่เช่าสุทธิมากกว่า 5,000 ตารางเมตรขึ้นไป
  3. เดินทางสะดวกและที่จอดรถเพียงพอ
ผู้เช่า
  1. ผู้เช่าหลักมีความแข็งแกร่งและครอบคลุมความต้องการของลูกค้า เช่น ซุปเปอร์มาร์เก็ต ฟิตเนส และอื่นๆ
  2. มียอดขายในเกณฑ์ดี เช่น ซุปเปอร์มาร์เก็ต มียอดขายมากกว่า 10 ล้านบาทต่อเดือน เป็นต้น