เราจะเป็นผู้นำในธุรกิจกองทรัสต์ประเภทไลฟ์สไตล์มอลล์ในเอเชียที่เน้นการสร้างสรรค์ศูนย์การค้าที่ครบครันและเป็นใจกลางของชุมชน

ปรัชญาในการลงทุน

ลงทุนอย่างชาญฉลาด

ลงทุนในสินทรัพย์ที่มีศักยภาพ มีทำเลกระจายอยู่ในชุมชนต่างๆ ทั่วทั้งภูมิภาค

ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการปรับปรุงสินทรัพย์

สร้างผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุนที่ชาญฉลาด ส่งเสริมภาพลักษณ์โครงการ คัดสรรผู้เช่าแข็งแกร่ง และพัฒนาผลการดำเนินงานของโครงการต่างๆ

การบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ

เพิ่มมูลค่ากองทรัสต์ด้วยการบริหารงานที่คล่องแคล่ว สร้างผลประโยชน์จากการรวบรวมโครงการต่างๆเข้าด้วยกัน และการประหยัดจากขนาด

รักษาโครงสร้างทางการเงินที่แข็งแกร่ง

รักษาความแข็งแกร่งของงบดุลและมีสถานะทางการเงินที่คล่องตัว