เลือกช่วงวันที่:

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
( 04 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 18 กุมภาพันธ์ 2564 )
5.70 5.85 5.60 5.65 5,157,800 29,560,890
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
( 07 มกราคม 2564 ถึง 03 กุมภาพันธ์ 2564 )
5.90 6.15 5.70 5.75 23,668,000 140,104,060
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
05 มีนาคม 2564 5.80 5.85 5.75 5.85 248,800 1,438,475
04 มีนาคม 2564 5.75 5.80 5.70 5.75 583,900 3,352,370
03 มีนาคม 2564 5.75 5.80 5.70 5.75 484,100 2,785,065
02 มีนาคม 2564 5.75 5.75 5.70 5.75 768,100 4,394,025
01 มีนาคม 2564 5.75 5.75 5.70 5.70 466,500 2,677,850
25 กุมภาพันธ์ 2564 5.75 5.80 5.70 5.75 815,700 4,689,785
24 กุมภาพันธ์ 2564 5.70 5.85 5.70 5.75 2,021,100 11,575,590
23 กุมภาพันธ์ 2564 5.65 5.70 5.60 5.60 500,200 2,820,265
22 กุมภาพันธ์ 2564 5.65 5.75 5.65 5.65 980,200 5,572,780
19 กุมภาพันธ์ 2564 5.65 5.75 5.60 5.65 322,700 1,819,815
18 กุมภาพันธ์ 2564 5.70 5.70 5.60 5.65 1,339,200 7,576,100
17 กุมภาพันธ์ 2564 5.70 5.75 5.65 5.70 259,200 1,472,050
16 กุมภาพันธ์ 2564 5.75 5.75 5.65 5.70 278,700 1,586,365
15 กุมภาพันธ์ 2564 5.75 5.75 5.70 5.75 553,100 3,176,640
11 กุมภาพันธ์ 2564 5.80 5.80 5.60 5.75 450,400 2,578,635
10 กุมภาพันธ์ 2564 5.80 5.85 5.80 5.80 1,172,900 6,819,700
09 กุมภาพันธ์ 2564 5.85 5.85 5.80 5.85 130,900 764,620
08 กุมภาพันธ์ 2564 5.80 5.85 5.75 5.80 201,100 1,163,535
05 กุมภาพันธ์ 2564 5.80 5.80 5.75 5.80 115,000 663,570
04 กุมภาพันธ์ 2564 5.70 5.80 5.70 5.80 657,300 3,759,675
03 กุมภาพันธ์ 2564 5.80 5.80 5.70 5.75 646,900 3,720,315
02 กุมภาพันธ์ 2564 5.85 5.85 5.75 5.75 340,400 1,973,570
01 กุมภาพันธ์ 2564 5.85 5.85 5.80 5.85 74,500 435,125
29 มกราคม 2564 5.90 5.90 5.80 5.85 124,900 727,800
28 มกราคม 2564 5.85 5.95 5.80 5.85 351,500 2,052,850
27 มกราคม 2564 5.95 6.05 5.85 5.95 1,066,800 6,330,880
26 มกราคม 2564 6.00 6.00 5.90 5.95 1,041,000 6,197,015
25 มกราคม 2564 6.15 6.15 5.90 6.00 4,040,000 24,174,685
22 มกราคม 2564 6.00 6.15 5.90 6.05 5,003,500 30,021,365
21 มกราคม 2564 6.00 6.00 5.90 5.95 157,900 941,775
20 มกราคม 2564 5.95 6.05 5.95 5.95 92,500 553,870
19 มกราคม 2564 6.00 6.00 5.95 6.00 280,500 1,680,895
18 มกราคม 2564 5.85 6.10 5.85 5.95 641,100 3,844,695
15 มกราคม 2564 5.90 6.00 5.85 5.95 898,700 5,338,430
14 มกราคม 2564 5.85 5.85 5.75 5.85 1,977,900 11,563,610
13 มกราคม 2564 5.90 5.90 5.80 5.80 4,232,800 24,708,560
12 มกราคม 2564 5.90 5.90 5.80 5.90 176,300 1,027,150
11 มกราคม 2564 5.90 5.90 5.80 5.80 625,600 3,643,385
08 มกราคม 2564 5.90 5.95 5.85 5.90 448,700 2,645,380
07 มกราคม 2564 5.90 5.95 5.85 5.90 1,446,500 8,522,705
06 มกราคม 2564 5.90 5.95 5.85 5.90 233,300 1,380,135
05 มกราคม 2564 5.90 5.95 5.85 5.90 1,373,000 8,089,580
04 มกราคม 2564 5.90 6.00 5.85 5.90 3,643,600 21,494,880
30 ธันวาคม 2563 5.85 6.05 5.75 6.00 3,821,500 22,702,830
29 ธันวาคม 2563 5.75 5.90 5.70 5.80 4,600,800 26,463,265
28 ธันวาคม 2563 5.70 5.80 5.70 5.70 446,700 2,569,700
25 ธันวาคม 2563 5.75 5.85 5.70 5.70 1,559,500 8,975,495
24 ธันวาคม 2563 5.65 5.75 5.65 5.70 1,905,300 10,859,975
23 ธันวาคม 2563 5.65 5.70 5.60 5.65 1,935,100 10,934,745
22 ธันวาคม 2563 5.55 5.65 5.55 5.65 327,500 1,843,400
21 ธันวาคม 2563 5.70 5.70 5.55 5.60 2,142,100 12,045,380
18 ธันวาคม 2563 6.00 6.00 5.80 5.85 2,481,600 14,541,475
17 ธันวาคม 2563 6.00 6.00 5.90 5.90 562,800 3,329,400
16 ธันวาคม 2563 5.95 6.00 5.85 5.90 815,100 4,849,740
15 ธันวาคม 2563 6.00 6.00 5.90 5.95 835,500 4,991,170
14 ธันวาคม 2563 6.10 6.10 5.90 5.95 1,254,200 7,473,695
09 ธันวาคม 2563 6.20 6.25 6.00 6.00 1,677,300 10,148,245
08 ธันวาคม 2563 6.10 6.20 6.05 6.15 1,212,200 7,396,420
04 ธันวาคม 2563 5.75 6.15 5.75 6.05 1,180,400 7,082,755
03 ธันวาคม 2563 5.75 5.80 5.75 5.80 755,900 4,348,840

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น