Symbol: ALLY
5.85 บาท
ปรับปรุงเมื่อ: 05 มีนาคม 2564 16:36
เปลี่ยนแปลง:
+0.10
%เปลี่ยนแปลง:
1.74%
วันก่อนหน้า:
5.75
ราคาเปิด:
5.80
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น):
276,900
มูลค่าการซื้อขาย (บาท):
1,602,860
ช่วงราคาระหว่างวัน:
5.75 - 5.85
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์:
5.28 - 8.42