ช้อปปิ้งมอลล์เครือ เคอี กรุ๊ป รับมอบตราสัญลักษณ์ SHA การันตีลูกค้าเดินเที่ยว ช้อปปิ้ง ปลอดภัยตามมาตรฐาน

เคอี กรุ๊ป คำนึงถึงเรื่องสุขอนามัยและให้ความสำคัญในการปฏิบัติตามมาตรฐานต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด 11 ช้อปปิ้งมอลล์ภายใต้การบริหารจัดการของเครือ เคอี กรุ๊ปและกองทรัสต์ ALLY REIT ได้แก่ คริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ (ซีดีซี), เดอะ คริสตัล เอกมัย-รามอินทรา, เดอะ คริสตัล เอสบี ราชพฤกษ์, เดอะ คริสตัล ชัยพฤกษ์, เพลินนารี่, เดอะซีน, อมอรินี่, แอมพาร์ค, สัมมากร เพลส (รามคำแหง ราชพฤกษ์ และรังสิต) ได้รับตราสัญลักษณ์ “SHA” (Amazing Thailand Safety & Health Administration) เครื่องหมายการันตีที่สร้างความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยวว่า ทุกคนจะได้รับประสบการณ์ที่ดี มีความสุข และความปลอดภัยด้านสุขอนามัยจากสินค้าและบริการประเทศไทย

ตราสัญลักษณ์มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย Amazing Thailand Safety & Health Administration (SHA) หรือโครงการยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย ที่ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานภาครัฐมอบให้แก่ 11 ช้อปปิ้งมอลล์ ภายใต้เครือ เคอี กรุ๊ป และกองทรัสต์ ALLY REIT เพื่อเป็นการการันตีว่าผู้ประกอบการได้ดำเนินการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงด้านสินค้าและบริการ รวมถึงสุขอนามัย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้

กวินทร์ เอี่ยมสกุลรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เค.อี.รีท แมเนจเมนท์ จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ ALLY REIT กล่าวว่า “ตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ช้อปปิ้งมอลล์ภายใต้การดูแลได้ปฏิบัติตามมาตรฐานประเภทกิจการห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้าและคอมมูนิตี้มอลล์อย่างเคร่งครัด โดยบริษัทตระหนักถึงความสำคัญด้านสุขภาพและความปลอดภัยของผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ทั้งพนักงาน ร้านค้าผู้เช่า และลูกค้าที่มาใช้บริการ จึงออกประกาศมาตรการป้องกันและดำเนินมาตรการป้องกันอย่างเข้มงวดในทุกมิติ อาทิ ในส่วนของผู้ประกอบการจัดให้มีการบันทึกประวัติพนักงานและประวัติการเดินทาง, ทำความสะอาดบัตรศูนย์อาหารและบัตรจอดรถด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ, ทำความสะอาดตามจุดต่าง ๆ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้ออย่างสม่ำเสมอ เช่น ห้องน้ำ เคาน์เตอร์แคชเชียร์ รถเข็น, จัดให้มีการตรวจวัดอุณหภูมิของพนักงานและผู้รับบริการ พร้อมทำสัญลักษณ์ให้กับผู้ที่ผ่านการคัดกรอง และสำหรับในส่วนของผู้ให้บริการ มีการควบคุมพนักงานให้ดูแลรักษาความสะอาดของร่างกาย สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา, ล้างมือด้วยน้ำสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์อย่างสม่ำเสมอ ในขณะที่ผู้รับบริการ ให้เว้นระยะห่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร, แนะนำให้หลีกเลี่ยงการใช้เงินสดเพื่อลดการสัมผัส และ ตรวจวัดอุณหภูมิ พร้อมสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าอนามัยตลอดเวลา”

ทั้งนี้ ตราสัญลักษณ์ SHA (Amazing Thailand Safety & Health Administration) เป็นโครงการเพื่อกระตุ้นการให้สถานประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้เตรียมความพร้อมและดำเนินการปรับปรุงสถานประกอบการให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) เพื่อยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวควบคู่ไปกับด้านสุขอนามัย ดังนั้น หากสถานประกอบที่ได้รับตราสัญลักษณ์ SHA แสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงมาตรการทางสาธารณสุขเป็นหัวใจหลัก ซึ่งจะสามารถสร้างความเชื่อมั่นและมั่นใจให้กับผู้มาใช้บริการได้เป็นอย่างดี โดย เคอี กรุ๊ป การันตีได้ว่าลูกค้าจะสามารถเดินเที่ยว ช้อปปิ้ง ด้วยความปลอดภัยตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยที่ดี