หากผู้ถือหน่วย, ผู้ใช้บริการ หรือผู้เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทรัสต์โดยตรงมีความประสงค์ติดต่อหรือมีข้อสงสัยเพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเติมเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล การใช้สิทธิของลูกค้าหรือมีข้อร้องเรียนใดๆ ท่านสามารถติดต่อผู้จัดการกองทรัสต์ในเรื่องดังกล่าวผ่านช่องทางหลักดังต่อไปนี้

ที่อยู่บริษัทผู้จัดการกองทรัสต์ (REIT Manager Address)

บริษัท อัลไล รีท แมนเนจเมนท์ จำกัด
888 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือ DPO (Data Protection Officer)

เว็บไซต์ของกองทรัสต์ (Website)

ประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้ลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง
Download
ประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษาทางกฎหมาย ผู้ประเมินราคาทรัพย์สินและผู้เช่า
Download
ประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับสปอนเซอร์และบุคคลที่เกี่ยวข้อง
Download