ที่อยู่

หมู่ที่ 13 ถนนเชียงใหม่-ฮอด ตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
9,062 ตารางเมตร
พื้นที่เข้าลงทุน
7,005 ตารางเมตร
พื้นที่ให้เช่า ณ วันที่ 31/03/2567
350 คัน
ที่จอดรถ
ปี 2557
เปิดดำเนินการ

ผู้เช่าหลัก :

  1. Rimping supermarket
  2. Mcdonald’s
  3. KFC
  4. Starbucks
  5. Pizza hut
  6. Mr. DIY

โครงการอื่นๆ ที่น่าสนใจ