ที่อยู่

242 244 และ 246 ถนนวัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
11,353 ตารางเมตร
พื้นที่ให้เช่าสุทธิที่กองทรัสต์ลงทุน
614 คัน
ที่จอดรถ
ปี 2556
เปิดดำเนินการ

ผู้เช่าหลัก :

  1. Tops Supermarket
  2. Starbucks
  3. On The Table (Japanese restaurant)