ที่อยู่

62/26-32 ถนนราชพฤกษ์ ตำบลอ้อมเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
4,585 ตารางเมตร
พื้นที่ให้เช่าสุทธิที่กองทรัสต์ลงทุน
174 คัน
ที่จอดรถ
ปี 2555
เปิดดำเนินการ

ผู้เช่าหลัก :

  1. MaxValue Supermarket (open 24 hr.)
  2. KFC (Drive-thru)