ที่อยู่

62/26-32 ถนนราชพฤกษ์ ตำบลอ้อมเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
7,037 ตารางเมตร
พื้นที่เข้าลงทุน
4,618 ตารางเมตร
พื้นที่ให้เช่า ณ วันที่ 30/09/2566
174 คัน
ที่จอดรถ
ปี 2555
เปิดดำเนินการ

ผู้เช่าหลัก :

  1. MaxValue Supermarket (open 24 hr.)
  2. KFC (Drive-thru)

โครงการอื่นๆ ที่น่าสนใจ