ที่อยู่

1420/1 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
52,583 ตารางเมตร
พื้นที่เข้าลงทุน
35,967 ตารางเมตร*
พื้นที่ให้เช่า ณ วันที่ 31/03/2567
1440 คัน
ที่จอดรถ
เฟสแรกในปี 2552 และเฟสสองในปี 2544
เปิดดำเนินการ

ผู้เช่าหลัก :

  1. SB Design Square
  2. Starmarks
  3. Modernform
  4. Kohler
  5. TOTO
  6. MaxValu
  7. Starbucks
  8. Est.33

*โครงการ CDC มีพื้นที่เช่าสุทธิทั้งหมดเท่ากับ 42,436 ตารางเมตร โดยกองทรัสต์ BKER ไม่ได้ลงทุนในพื้นที่อาคาร H (SCG Experience) อาคาร I (Starmark) อาคาร O (SCG HEIM) อาคาร N (K.E. Retail Office), และบางส่วนของอาคาร E (CDC Ballroom & K.E. Group Office) และพื้นที่เช่าซึ่งเป็นการเซ้งระยะยาว.

โครงการอื่นๆ ที่น่าสนใจ