ที่อยู่

215 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
69,341 ตารางเมตร
พื้นที่เข้าลงทุน
30,803 ตารางเมตร*
พื้นที่ให้เช่า ณ วันที่ 31/03/2567
1,358 คัน
ที่จอดรถ
เฟสแรกในปี 2552เฟสที่สองในปี 2554เฟสที่สามในปี 2558
เปิดดำเนินการ

ผู้เช่าหลัก :

  1. SFX Cinema
  2. Fitness First
  3. H&M
  4. Central Food Hall
  5. Starbucks

* โครงการ The Crystal มีพื้นที่เช่าสุทธิทั้งหมดเท่ากับ 32,252 ตารางเมตร โดยกองทรัสต์ BKER ไม่ได้ลงทุนในพื้นที่ชั้น 3 อาคาร A และพื้นที่อื่นๆบางส่วน

โครงการอื่นๆ ที่น่าสนใจ