ที่อยู่

555/9 หมู่ 1 ถนนราชพฤกษ์ ตำบลบางขนุน อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
51,635 ตารางเมตร
พื้นที่เข้าลงทุน
24,578 ตารางเมตร*
พื้นที่ให้เช่า ณ วันที่ 31/03/2567
1,320 คัน
ที่จอดรถ
ปี 2557
เปิดดำเนินการ

ผู้เช่าหลัก :

  1. SFX Cinema
  2. Fitness First
  3. Gourmet Market
  4. Starbucks
  5. After You

* โครงการ The Crystal มีพื้นที่เช่าสุทธิทั้งหมดเท่ากับ 46,419 ตารางเมตร โดยกองทรัสต์ BKER ไม่ได้ลงทุนในพื้นที่ศูนย์รวมของตกแต่งเอสบี ดีไซนด์ สแควร์ 21,983 ตารางเมตร

โครงการอื่นๆ ที่น่าสนใจ