เครื่องคำนวนการลงทุน และแผนภูมิแสดงผลการดำเนินงานของการลงทุนใน ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ อัลไล โดยประมาณ