วันที่ กิจกรรม เพิ่มในปฎิทิน
31
มีนาคม 2564
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 4/2563
เวลา 10.15 น.
20
พฤศจิกายน 2563
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 3/2563
เวลา 14.00 น.
28
สิงหาคม 2563
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 2/2563
เวลา 09.15 - 10.00 น. โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
25
พฤษภาคม 2563
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 1/2563
เวลา 9.00 น.
25
มีนาคม 2563
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 4/2562
เวลา 14.00 น.
12
ธันวาคม 2562
วันเริ่มการซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์
ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ห้องประชุม 603

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท เค.อี. รีท แมเนจเมนท์

888 ถนนประดิษมนูธรรม แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

ผู้จัดการกองทรัสต์

บริษัท เค.อี. รีท แมเนจเมนท์ จำกัด
1420/1 คริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ อาคารอี ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
ดูแผนที่

ทรัสตี

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า อาคาร 1 ชั้น 7-8 เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
ดูแผนที่