ที่อยู่

353 ซอยจุฬา 9 ถนนเจริญเมือง แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
6,572 ตารางเมตร
พื้นที่ให้เช่าสุทธิที่กองทรัสต์ลงทุน
226 คัน
ที่จอดรถ
ปี 2557
เปิดดำเนินการ

ผู้เช่าหลัก :

  1. Tesco Lotus Express
  2. Starbucks
  3. Kouen Shabu & Sushi Bar