ที่อยู่

353 ซอยจุฬา 9 ถนนเจริญเมือง แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
14,165 ตารางเมตร
พื้นที่เข้าลงทุน
6,720 ตารางเมตร
พื้นที่ให้เช่า ณ วันที่ 31/03/2567
226 คัน
ที่จอดรถ
ปี 2557
เปิดดำเนินการ

ผู้เช่าหลัก :

  1. Tesco Lotus Express
  2. Starbucks
  3. Kouen Shabu & Sushi Bar

โครงการอื่นๆ ที่น่าสนใจ