ที่อยู่

1 ถนนสวนสยาม แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร
5,092 ตารางเมตร
พื้นที่ให้เช่าสุทธิที่กองทรัสต์ลงทุน
210 คัน
ที่จอดรถ
ปี 2554
เปิดดำเนินการ

ผู้เช่าหลัก :

  1. McDonald's (Drive-thru)
  2. Starbucks
  3. Tops Supermarket