ที่อยู่

1 ถนนสวนสยาม แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร
10,331 ตารางเมตร
พื้นที่เข้าลงทุน
5,213 ตารางเมตร
พื้นที่ให้เช่า ณ วันที่ 31/03/2567
210 คัน
ที่จอดรถ
ปี 2554
เปิดดำเนินการ

ผู้เช่าหลัก :

  1. McDonald's (Drive-thru)
  2. Starbucks
  3. Tops Supermarket

โครงการอื่นๆ ที่น่าสนใจ