ที่อยู่

เลขที่ 23/34-35 แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร และ เลขที่ 358 ถนนตรีมิตร แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
16,100 ตารางเมตร
พื้นที่เข้าลงทุน
4,330 ตารางเมตร
พื้นที่ให้เช่า ณ วันที่ 31/03/2567
358 คัน
ที่จอดรถ
ปี 2520
เปิดดำเนินการ

ผู้เช่าหลัก :

  1. บริษัท พระราม 3 กรุ๊ป ฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด
  2. บริษัท สมาร์ทชิฟท์โซลูชั่น จำกัด
  3. บริษัท ซี ที พี โกลบอล เทรดดิ้ง จำกัด
  4. บริษัท ไอ-แอ๊ป ครีเอชั่น จำกัด
  5. บริษัท สตูดิโอ อาร์คิเทคส์ จำกัด
  6. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน)

โครงการอื่นๆ ที่น่าสนใจ