ที่อยู่

1323 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร
25,527 ตารางเมตร
พื้นที่เข้าลงทุน
6,895 ตารางเมตร
พื้นที่ให้เช่า ณ วันที่ 31/03/2567
166 คัน
ที่จอดรถ
ปี 2554
เปิดดำเนินการ

ผู้เช่าหลัก :

  1. MaxValue Supermarket (open 24 hr.)
  2. Starbucks
  3. KFC
  4. MK Restaurant

โครงการอื่นๆ ที่น่าสนใจ