ที่อยู่

เลขที่ 395 ถนนสรงประภา แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
9,945 ตารางเมตร
พื้นที่เข้าลงทุน
4,325 ตารางเมตร
พื้นที่ให้เช่า ณ วันที่ 31/03/2567
160 คัน
ที่จอดรถ
ปี 2560
เปิดดำเนินการ

ผู้เช่าหลัก :

  1. Tops Supermarket
  2. Starbucks
  3. MK
  4. Shinkansen
  5. Garrett Popcorn

โครงการอื่นๆ ที่น่าสนใจ