ความรับผิดชอบต่อสังคม

หลังคาพลังงานแสงอาทิตย์
หลังคาพลังงานแสงอาทิตย์

โครงการอสังหาริมทรัพย์ภายใต้การบริหารจัดการของกองทรัสต์บางโครงการมีพื้นที่บนหลังคาและเป็นพื้นที่ที่สามารถรับ ปริมาณแสงอาทิตย์ได้ในปริมาณที่สามารถจูงใจผู้ให้บริการด้านการประหยัดพลังงานโดยพลังงานทางเลือกเข้ามาดำเนินการติดตั้งหลังคาพลังงานแสงอาทิตย์

การสร้างสภาพแวดล้อมสีเขียว
การสร้างสภาพแวดล้อมสีเขียว

ทางบริษัทผู้จัดการกองทรัสต์มีความใส่ใจในการสร้างสภาพแวดล้อมสีเขียว เพื่อเป็นประโยชน์ในการสร้างบรรยากาศภายในโครงการให้มีความร่มรื่น น่าเข้าพักผ่อนจับจ่ายใช้สอย และลดอุณหภูมิภายในโครงการแต่ละโครงการ

EV Charging Station
EV Charging Station

โครงการอสังหาริมทรัพย์ภายใต้การบริหารจัดการของกองทรัสต์บางโครงการมีการให้บริการจุดชาร์จไฟฟ้าสำหรับรถยนต์ขับเคลื่อนไฟฟ้าไว้ในโครงการ ซึ่งเป็นการสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาด

โครงการบริจาคโลหิต
โครงการบริจาคโลหิต

ผู้จัดการกองทรัสต์สนับสนุนการช่วยเหลือสังคมโดยการมีโครงการบริจาคโลหิตโดยสภากาชาดไทย ที่โครงการ CDC ทุกไตรมาส

โครงการ BE MY GUEST
โครงการ BE MY GUEST

ผู้จัดการกองทรัสต์มีแนวคิดในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรภายในอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการสร้างเครือข่ายการปฏิสัมพันธ์กับบุคคลภายนอก (Build Connection)