ที่อยู่

รังสิต คลอง 2 ติดถนนรังสิต - นครนายก จังหวัดปทุมธานี
5,211 ตารางเมตร
พื้นที่เข้าลงทุน
3,389 ตารางเมตร
พื้นที่ให้เช่า ณ วันที่ 31/03/2567
87 คัน
ที่จอดรถ
ปี 2550
เปิดดำเนินการ

ผู้เช่าหลัก :

  1. MaxValue Supermarket (open 24 hr.)
  2. Revenue Department office
  3. District office

โครงการอื่นๆ ที่น่าสนใจ