REIT : พื้นที่ลงทุนสำหรับคนรุ่นใหม่ กับ ALLY REIT

#ALLY #รีทอัลไล

การแพร่ระบาดของ Covid-19 หนึ่งในธุรกิจที่ได้รับผลกระทบหนักคือ “อสังหาฯ” ถ้าใครมีคอนโดปล่อยเช่าก็น่าจะพอรู้ว่าสาหัสแค่ไหน ทั้งหาผู้เช่ายาก ตัดราคากันเอง และขายต่อยากมากกกก อีกหนึ่งทางเลือกการลงทุนในอสังหาฯ ในช่วงนี้คือ REIT หรือ “ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์” ที่บางกองยังคงให้ผลตอบแทนดีและมี margin of safety ที่น่าสนใจ

ALLY REIT รีทศูนย์การค้าประเภทคอมมูนิตี้มอลล์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในไทย โดยในไตรมาส2/2564 มีอัตราเช่าสูงถึง 93.3% สร้างผลประโยชน์ตอบแทนคิดเป็น 7.33% ต่อปี(Annualized Yield) ถือเป็นอัตราผลประโยชน์ตอบแทนที่สูงเมื่อเทียบกับตลาด และมีสัดส่วนราคาตลาดต่อทรัพย์สินสุทธิอยู่ที่ 0.69 เท่า(ราคาตลาด ณ สิ้นไตรมาส 2 ปี 2564 ที่ราคา6.60 บาทต่อหน่วย)

ไปดูกันว่า ALLY REIT ทำยังไงถึงสามารถสร้างผลประโยชน์ตอบแทนได้ดีในสถานการณ์ยุคโควิด-19 แบบนี้ 🙂

————————

Disclaimer : การ์ตูนตอนนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ความรู้ในธุรกิจเท่านั้น ผู้จัดทำมิได้ให้ข้อมูลเรื่องมูลค่าหลักทรัพย์และช่วงเวลาที่เหมาะสมในการลงทุนแต่ประการใด ผู้จัดทำมิได้ให้คำแนะนำในการเสนอซื้อหรือขาย หรือส่งเสริมให้มีการซื้อขายหลักทรัพย์ รวมทั้งการซื้อขายกับผู้จัดทำข้อมูลที่ปรากฏในการ์ตูนนำมาจากงบการเงิน ณไตรมาส 2/2564 และเว็บไซต์ของบริษัท www.allyreit.com ที่เผยแพร่ต่อสาธารณชนแล้วทั้งสิ้น การลงทุนมีความเสี่ยง ราคาหลักทรัพย์เมื่อเข้าซื้อขายในตลาดรองเป็นไปตามอุปสงค์และอุปทานของตลาดฯ ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม คำนวณราคาหลักทรัพย์และช่วงเวลาที่เหมาะสมในการลงทุนด้วยตนเองก่อนการตัดสินใจลงทุนทุกครั้ง

ที่มา: http://www.maoinvestor.com/2021/09/ally.html