รีแบรนด์กองทุนรีท เพื่อเพิ่มศักยภาพขยายขอบเขตการลงทุน

ธีระ ภู่ตระกูล ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บริษัท เค.อี.รีท แมเนจเมนท์ จํากัด และกวินทร์ เอี่ยมสกุลรัตน์ กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท เค.อี.รีท แมเนจเมนท์ จํากัด ร่วมกันแถลงข่าว รีแบรนด์กองทุนรีท เพื่อเพิ่มศักยภาพขยายขอบเขตการลงทุน จากเดิม ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง เค.อี. รีเทล (BKER) เปลี่ยนเป็น ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ อัลไล (ALLY) โดยมี ศุภานวิต เอี่ยมสกุลรัตน์, ทิพาพรรณ ภัทรวิกรม และ ยุทธนา ภู่ประกาย ร่วมงาน ที่ห้องคริสตัล แกรนด์ บอลรูม ซีดีซี คริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ เมื่อวันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ธีระ ภู่ตระกูล ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บริษัท เค.อี.รีท แมเนจเมนท์ จํากัด และกวินทร์ เอี่ยมสกุลรัตน์ กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท เค.อี.รีท แมเนจเมนท์ จํากัด ร่วมกันแถลงข่าว รีแบรนด์กองทุนรีท จากเดิมชื่อ BKER เปลี่ยนเป็น ALLY เพื่อเพิ่มศักยภาพขยายขอบเขตการลงทุน โดยมี ศุภานวิต เอี่ยมสกุลรัตน์, ทิพาพรรณ ภัทรวิกรม และ ยุทธนา ภู่ประกาย ร่วมงาน ที่ห้องคริสตัล แกรนด์ บอลรูม ซีดีซี คริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ เมื่อวันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

บุคคลในภาพข่าว

รายชื่อเรียงจากซ้ายไปขวา

 1. คุณดวงกมล อ่ำแก้ว ที่ปรึกษาทางกฎหมาย บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จำกัด
  Duangkamon Amkaew Legal advisor of Baker & McKenzie Ltd.
 2. คุณณัฐพรรณ วุฒิชลธี นักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท เค.อี. รีท แมเนจเมนท์ จำกัด
  Nattapan Vuthicholthee Investor Relations of K.E. REIT Management Co., Ltd.
 3. คุณกวินทร์ เอี่ยมสกุลรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เค.อี. รีท แมเนจเมนท์ จำกัด
  Kavin Eiamsakulrat Managing Director of K.E. REIT Management Co., Ltd.
 4. คุณธีระ ภู่ตระกูล ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บริษัท เค.อี.รีท แมเนจเมนท์ จํากัด
  Teera Phutrakul Chairmand and independent director of K.E. REIT Management Co., Ltd
 5. คุณศุภานวิต เอี่ยมสกุลรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เคอี กรุ๊ป จำกัด
  Supanavit Eiamsakulrat Chief Executive Officer of KE GROUP Co., Ltd.
 6. คุณทิพาพรรณ ภัทรวิกรม ทรัสตี บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
  Tipaphan Puttarawigorm Trustee from SCBAM
 7. คุณยุทธนา ภู่ประกาย กรรมการผู้จัดการ บริษัท เค.อี. รีท แมเนจเมนท์ จำกัด
  Yutthana Phuprakai Managing Director of K.E. REIT Management Co., Ltd.