‘เคอี กรุ๊ป’ รีแบรนด์กองทุนรีท ภายใต้ชื่อ ‘ALLY REIT’ เพิ่มศักยภาพ ขยายขอบเขตการลงทุน มิติใหม่ คิดไกล เติบโตไปด้วยกัน

2 ก.พ. 64: กรุงเทพฯ - นายกวินทร์ เอี่ยมสกุลรัตน์ กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท เค.อี.รีท แมเนจเมนท์ จํากัด เปิดเผยว่า ในการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง เค.อี.รีเทล (กองทรัสต์ BKER) ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติ ให้เปลี่ยนชื่อกองทรัสต์จากเดิม “ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง เค.อี. รีเทล” (Bualuang K.E. Retail Leasehold Real Estate Investment Trust) หรือ BKER เปลี่ยนเป็น “ทรัสต์เพื่อการลงทุนใน สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ อัลไล” (ALLY Leasehold Real Estate Investment Trust) ชื่อหลักทรัพย์คือ ALLY ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการลงทุนและแนวทางการดำเนินงานของกองทรัสต์อย่างแท้จริง และให้ชื่อของกองทรัสต์สื่อถึงการผนึกกำลังระหว่างผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน การลงทุน การบริหารจัดการ และเจ้าของทรัพย์สินอีกหลายราย

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังอนุมัติการเปลี่ยนนโยบายการลงทุนของกองทรัสต์ ALLY ให้ลงทุนในทรัพย์สินหลัก ได้แก่ ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้ มอลล์ (Community mall) และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์อื่น ๆ (Core component) ในสัดส่วน 75% ของมูลค่ากองทรัสต์ และอีก 25% ในอสังหาริมทรัพย์ประเภทอื่นๆ (Non-core component) อาทิ ศูนย์ประชุม อาคารสำนักงาน อาคารพาณิชย์ ศูนย์แสดงสินค้า โกดังหรือพื้นที่เก็บสินค้า ที่สนับสนุน อสังหาริมทรัพย์อื่นที่กองทรัสต์เข้าลงทุน อาคารจอดรถ ตลาดค้าส่ง/ค้าปลีก เป็นต้น

นายกวินทร์กล่าวว่า การปรับเปลี่ยนครั้งนี้ จะเพิ่มศักยภาพให้ ALLY สามารถเข้าลงทุนในทรัพย์สินประเภทอื่น ได้เพิ่มเติม เพื่อขยายขอบเขตการลงทุนของกองทรัสต์และเพิ่มโอกาสในการเติบโตได้อย่างมหาศาล ซึ่งจะช่วยลดการ พึ่งพารายได้จากอสังหาริมทรัพย์ประเภทศูนย์การค้าและพื้นที่พาณิชยกรรมอื่นๆเพียงประเภทเดียว ช่วยลดความเสี่ยง ในการลงทุนของกองทรัสต์ และเพิ่มโอกาสในการเติบโตให้แก่กองทรัสต์ ปัจจุบันกองทรัสต์มีสินทรัพย์สุทธิอยูู่ 12,300ล้านบาท รวม 10 โครงการ พื้นที่เช่ารวม 140,000 ตารางเมตร โดยในช่วง 2 ไตรมาสแรกของปี 2021 มีแผนที่จะขยายพอร์ตการลงทุน ด้วยการเข้าลงทุนเพิ่มอีก 3 โครงการ จะเน้นโครงการที่เป็นรีเทล ตึกออฟฟิศ คลังสินค้า ที่มีศักภาพสูงทางธุรกิจเพื่อเข้าลงทุนต่อไปในอนาคต

"การรีแบรนด์ครั้งนี้ มีนัยยะคือ นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของการเติบโต (GROWS FROM B-BKER TO A-ALLY) คำว่า ALLY หรือ พันธมิตร เป็นการผนึกกำลังในการสร้างการเติบโตอย่างมั่นคงไปด้วยกัน โลโก้ที่เป็นลูกศรทั้งสามสื่อถึงกองรีทที่ประกอบไปด้วยองค์กรที่มีพันธมิตร ลูกค้า และนักลงทุน ที่พร้อมจะก้าวทะยานไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง “แสงสว่างระหว่างลูกศรทั้งสาม” (LIGHT INSIDE THREE-ARROW) เปรียบเสมือนแสงสว่างที่นำทางก้าวไปสู่ความสำเร็จ สัญลักษณ์ "ลูกศรชี้ขึ้น" (UPWARD ARROWS) แสดงถึงการเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว การทำงานอย่างเป็นระบบด้วย ECOSYSTEM ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านอสังหาริมทรัพย์ การเงิน และเทคโนโลยี พร้อมมุ่งมั่นที่จะเติบโตและก้าวสู่ความสำเร็จไปด้วยกัน เพื่อให้โลกและสังคมน่าอยู่ “We grow the world together" นายกวินทร์กล่าวทิ้งท้าย