การสร้างสภาพแวดล้อมสีเขียว

ทางบริษัทผู้จัดการกองทรัสต์มีความใส่ใจในการสร้างสภาพแวดล้อมสีเขียว เพื่อเป็นประโยชน์ในการสร้างบรรยากาศภายในโครงการให้มีความร่มรื่น น่าเข้าพักผ่อนจับจ่ายใช้สอย และลดอุณหภูมิภายในโครงการแต่ละโครงการ โดยจะมีพันธุ์ไม้สีเขียวที่เพิ่มร่มเงาและความร่มรื่น ซึ่งทางผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์และผู้จัดการกองทรัสต์ได้ใส่ใจดูแลรายละเอียดการดูแลพันธุ์ไม้ต่างๆ เป็นพิเศษด้วยการเจรจาต่อรองกับผู้ให้บริการในการดูแลพันธุ์ไม้ดังกล่าวในการให้ปุ๋ยหรือธาตุอาหารจากธรรมชาติทดแทนการใช้สารเคมีโดยไม่มีต้นทุนเพิ่มเติม ซึ่งเป็นผลดีต่อสุขภาพของผู้เข้าใช้บริการที่ศูนย์การค้าและรวมถึงทีมงานที่ดูแลด้วยทัศนียภาพและพันธุ์ไม้ของโครงการในการหลีกเลี่ยงการสัมผัสสารเคมีโดยตรง